καθαιρήσουσιν

καθαιρήσουσιν
καθαιρέω
take down
aor subj act 3rd pl (epic)
καθαιρέω
take down
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
καθαιρέω
take down
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)
καθαιρέω
take down
aor subj act 3rd pl (epic prose)
καθαιρέω
take down
fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic)
καθαιρέω
take down
fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”